Seřadit podle názvu
ceny
artiklu
pořadí
 
UPOZORNĚNÍ

Osoby z řad široké veřejnosti nemohou nabývat (a držet) mj. směs obsahující více než 16 % hm. nitromethanu, ledaže by disponovali dříve vydaným povolením a navíc jen po přechodnou dobu – do 1. února 2022 (povolení lze od 1. února 2021 vydávat podle čl. 5 zmíněného nařízení jen pokud existuje odpovídající adaptační zákon, který by to dovoloval; v ČR tomu tak není – vládní návrh zákona o prekurzorech výbušnin - předložený Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR bezmála před rokem – získávání povolení navrhuje nepřipouštět, dosavadní zákon č. 259/2014 Sb. byl v tomto ohledu překonán právě zmíněným nařízením). Jinak lze modelářské palivo s obsahem nitromethanu nad 16 % hm. prodávat pouze buďto jiným hospodářským subjektům nebo tzv. profesionálním uživatelům tj.koncovým subjektům, kteří tuto látku/směs prokazatelně potřebují ke svému podnikání,profesi nebo koníčku

Prodej takovéto směsi podléhá evidenci a pro prodej je třeba je třeba kopie OP a prohlášení o způsobu použití paliva-bude řešeno individuelně


 
PayPal 
Modelsport © 2014 - všechna práva vyhrazena
test